Kyl o Frysexpressen Logotyp

Välkommen till Kyl o Frysexpressen

Högkvalitativa och kostnadseffektiva transportlösningar

Kyl & Frysexpressen har förvärvat Postnord Termo som nu blir Kyl & Frysexpressen Nord. Nu får vi möjlighet att förstärka vår position som rikstäckande logistikaktör inom dagligvarusegmentet med lokal närvaro i alla delar av landet. Välj din region: