Yrkesroller hos oss

Här listar vi några av de vanligaste yrkesrollerna hos oss. Förutom dessa tjänster har vi personer som arbetar med ekonomi, IT, hållbarhet, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och HR.

Lastbilschaufför

Som lastbilschaufför hos oss är du är vårt ansikte utåt och därmed en viktig ambassadör får vårt företag och vårt varumärke. Förutom att ansvara för att våra kunders varor transporteras på ett så kostnadseffektivt, säkert och hållbart sätt som möjligt träffar du även våra kunder varje dag. I vissa uppdrag ingår att du packar upp varor i deras butik och träffar deras kunder. Du är en nyckelperson hos oss.

Hur du agerar är avgörande för hur våra kunder uppfattar oss som leverantör och samarbetspartner. Vi är därför noga med att anställa ansvarsfulla och serviceinriktade personer som tycker om att träffa folk och dessutom är duktiga på att köra lastbil. 

Vår fordonsflotta består idag av cirka 200 egna lastbilar. 40 procent av dessa körs på förnybara drivmedel men omställning pågår. Senast år 2027 ska samtliga våra transporter vara utsläppsfria.

Att vara lastbilschaufför hos oss på Kyl- och Frysexpressen innebär ett stort ansvar, oregelbundna arbetstider, att ta sig fram i alla sorts väder och väglag och tidvis rätt tungt kroppsarbete. På köpet får du ett fritt och omväxlande arbete och daglig kontakt med våra trevliga kunder. Dessutom får du njuta av makalöst vackra vyer från förarhytten på din väg genom Sverige.

Efterfrågan på lastbilschaufförer är stor i hela Sverige och lite extra stor i Norrland just nu med tanke på de stora satsningar som görs där. Vi är många företag som konkurrerar om samma personer. Bara de närmaste fem åren kommer vi att behöva anställa närmare 30 nya chaufförer.

För att arbeta som lastbilschaufför hos oss krävs att du har truckkort, körkort C eller CE och YKB-utbildning. För att kunna göra ett bra jobb och trivas med dina arbetsuppgifter behöver du vara serviceinriktad, kvalitetsmedveten och tycka om att ha kundkontakt.

Terminalarbetare

På våra logistikterminaler i Årsta, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå hanterar vi kyl-, frys samt torrvaror. Här arbetar drygt 80 medarbetare med plock och pack av gods, rangering och sortering av tomgods.

Som terminalarbetare är du en nyckelperson hos oss. Hur du agerar är avgörande för hur väl vi lyckas leverera våra terminal- och lagringstjänster och därigenom hur våra kunder uppfattar oss som leverantör och samarbetspartner. Vi är därför noga med att anställa serviceinriktade personer som tycker om att träffa folk och dessutom är duktiga på att köra truck. Våra terminaler är bemannade dygnet runt, sju dagar i veckan, så de som arbetar här jobbar i skift. Som terminalarbetare ser du till att rätt varor hamnar på rätt ställe och i rätt skick. 

För att arbeta som terminalarbetare hos oss krävs truckkort. Vi är dessutom noga med att de personer vi anställer är noggranna och kvalitetsmedvetna lagspelare som tycker om att jobba tillsammans med andra. 

Transportledare

Våra transportledare arbetar med ruttplanering, vilket innebär att de lastlägger våra fordon och planerar i vilken ordning som gods ska hämtas eller levereras hos olika kunder för att uppnå största möjliga effektivitet. Som transportledare hos oss tar du emot beställningar från kunder, fördelar körordrar till förarna samt är operativt ansvarig för att planera och övervaka att transporterna våra kunder köpt flyter på som de ska. Vid eventuella störningar i trafiken är det du som transportledare som styr om trafiken, kallar in ersättningsbilar etc.  

Våra transportledare sitter i Årsta, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå, där de i Sundsvall har ett extra ansvar för all vår fjärrtrafik.

För att arbeta som transportledare hos oss krävs gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaper och gärna erfarenhet från logistikbranschen. Vi vill att man ska ha gått en grundläggande ledarutbildning eller ha erfarenhet av arbetsledning. För att jobba som transportledare är det viktigt att du kan behålla lugnet även i stressiga situationer, har integritet och ett etiskt förhållningssätt.

Produktionsledare

Våra kunder strävar efter att binda så lite kapital som möjligt i lager. Det innebär att vi försöker planera deras transporter så att de blir så effektiva och klimatsmarta som möjligt.

Som produktionsledare sätter du samman förslag på logistikupplägg tillsammans med våra säljare samt planerar, leder och kontrollerar den löpande verksamheten inom ansvarsområdet. Dessutom säkerställer du att enheten har optimal bemanning och att medarbetarna har den kompetens som krävs för att kunna fullgöra sina uppdrag på kort och lång sikt. Du bidrar även till att identifiera och definiera behov av förbättringar i system och processer.

Vidare sätter du mål för underställd personal, följer upp, analyserar och utvärderar utfall. Identifierar avvikelser från planer och budget och vidtar nödvändiga åtgärder. I den här rollen måste du tycka om att jobba med ständiga förbättringar och driva kvalitetsuppföljning.

För att arbeta som produktionsledare hos oss krävs gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi vill att du ska ha flerårig erfarenhet av ledarskap, kunskap om logistiska processer och erfarenhet av affärsstödssystem och Office-paketet. Du ska dessutom ha kunskap om lagar och avtal kopplat till vår bransch.

Fordonsansvarig

För att kunna erbjuda våra kunder pålitliga transporter krävs en fordonsflotta i toppskick. Som fordonsansvarig hos oss håller du koll på när våra fordon ska besiktigas, servas och repareras. Du har dessutom ett strategiskt ansvar att hålla koll på fordonsmarknaden och vara uppdaterad på investeringskostnader samt alla fasta och rörliga kostnader för fordon. 

På uppdrag av distriktschefen kan fordonsansvarig stödja/utföra/driva frågor kring våra fordon och trafiksäkerhetsarbetet så att det stöder vår verksamhet och lönsamhet. Fordonsansvarig förväntas vara den som aktivt påverkar och utvecklar attityder och beteenden när det kommer till körsätt, service- och reparationer, ordning och reda samt trafiksäkerhet och miljö på våra platskontor.

För att arbeta som fordonsansvarig hos oss krävs körkortsbehörighet CE samt att du är en god administratör. Du ska även ha förmåga att leda och hålla en diskussion samt i alla avseenden stå upp för och vara ett gott föredöme för medarbetarna.

Distriktschef

Som distriktschef har du ekonomiskt ansvar samt personalansvar för medarbetarna i distriktet. Du utvecklar och föreslår planer samt tar fram en budget för distriktet utifrån företagets övergripande verksamhetsplan, så att nödvändiga resurser är tillgängliga och kontroll och utvärdering av verksamheten underlättas.  

Du ingår i produktionsledningsgruppen med fokus på helheten och bidrar således till övergripande kort- och långsiktig planering, uppföljning och kontroll av verksamheten samt genomför de beslut som fattas. 

Vidare sätter du upp mål för underställd personal, följer upp, analyserar och utvärderar utfall. Identifierar avvikelser från planer och budget, vidtar åtgärder, anlitar och samordnar vid behov nödvändiga resurser från andra enheter. Etablerar och vidareutvecklar relationer till relevanta aktörer i omvärlden av intresse för distriktets verksamhet så att Kyl- och Frysexpressens intresse tillvaratas och företagets image ytterligare förstärks. Du rapporterar till Produktionschefen. 

För att arbeta som distriktschef hos oss krävs att du har universitets-, högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper inom ekonomi/logistik/teknik samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av att leda processtyrd verksamhet alternativt ha erfarenhet från logistikbranschen och flera års erfarenhet som chef med budget- och personalansvar.