Trafikledningen

Det är vi som ser till att dina produkter kommer till rätt plats i tid!
Vi klarar korta puckar.

Sabina Lundberg
Produktionschef
Fjärrtrafik/reklamationer
0704-255 006
sabina.lundberg
(at)kylofrysexpressen.se

Kenneth Almstedt
Produktionschef
Samlastning

0704-255 008
kenneth.almstedt
(at)kylofrysexpressen.se 

Nettan Mellberg 
Trafikledare
Fjärrtrafik
0704-255 065
nettan.mellberg
(at)kylofrysexpressen.se

Norbert Moricz
Trafikledare
Lokalt/Mälardalen

0704-255 004
norbert.moricz
(at)kylofrysexpressen.se 

Marianne Högberg
Trafikledare/
Reklamationer
0704-255 009
marianne.hogberg
(at)kylofrysexpressen.se

Richard Bodin
Trafikledare
Lokalt/Mälardalen

0704-255 002
richard.bodin
(at)kylofrysexpressen.se 

Lennart Sundstedt
Administration/
Trafikledare

0704-255 064
lennart.sundstedt
(at)kylofrysexpressen.se

Maria Ryberg
Platschef
Uppsala
0704-255 051
maria.ryberg
(at)kylofrysexpressen.se

Fredrik Högmark
Produktionschef
CDC Stockholm
0704-255 028
fredrik.hogmark
(at)kylofrysexpressen.se

Roger Rydesten
Trafikledare
ICA

0704-255 063
roger.rydesten
(at)kylofrysexpressen.se

Peter Sjöstedt
Produktionschef
Bil och släp
0704-255 019
peter.sjostedt
(at)kylofrysexpressen.se

Fredrik Tiberg
Trafikledare
ICA

0704-255 027
fredrik.tiberg
(at)kylofrysexpressen.se

Thony Lundevall
Förman
Västerås/Enköping
0704-255 040
thony.lundevall
(at)kylofrysexpressen.se 

Jason Garner
Trafikledare
ICA

0704-255 093
jason.garner
(at)kylofrysexpressen.se