Unikt samarbete för att främja lokala livsmedelsproducenter

Mängden lokalproducerad mat i Sverige måste öka. Det är de flesta överens om. För att öka vår självförsörjningsgrad, göra oss mindre beroende av import, säkra arbetstillfällen, skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar och minska onödiga transporter. I maj 2022 inleddes ett unikt samarbete för att bidra till just detta. Matvärden står för initiativet och projektledningen, FarmUp för tekniken, Kyl- och Frysexpressen Nord för logistiken och de lokala matföretagen för produkterna.

 I KORTHET INNEBÄR SAMARBETET FÖLJANDE:

MatVärden har identifierat och bjudit in lokala producenter i Hälsingland och Gästrikland. De som vill vara med i samarbetet lägger upp sina varor i FarmUp appen. MatVärden och producenterna marknadsför appen mot marknaden. De kunder som önskar handla lägger sin beställning och betalar direkt i appen. Kyl- och Frysexpressen Nord hämtar upp varorna hos producenterna, packar kundernas påsar och distribuerar till utlämningsställen runt om i Hälsingland där kunderna hämtar sina varor.

FÖRDELAR: 

Producenterna når ut brett till konsumenter och butiker i Hälsingland utan mellanhänder och kan sälja mer. De kan fokusera på sin verksamhet och slipper åka runt och leverera varor till olika platser. Kunderna kan på ett enkelt och smidigt sätt handla lokalt och bidra till att främja sina lokala livsmedelsproducenter. Transporterna samordnas och utförs av en aktör vilket gör transporterna betydligt mer effektiva.

MatVärden är en ideell förening i Gästrikland och Hälsingland som arbetar för att den lokala produktionen av mat och dryck i regionen ska öka både i volym och kvalitet. Visionen är en hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg.

– Vi vill möjliggöra för våra lokala livsmedelsproducenter att nå ut till fler och sälja mer och samtidigt underlätta för de som vill köpa lokalproducerade livsmedel. Tack vare detta samarbete kan vi det. Just detta projekt drivs i Hälsingland men konceptet går självklart att tillämpa även på andra orter. Nästa steg blir att lansera konceptet i Gästrikland, berättar Britt-Marie Stegs, projektledare på MatVärden. 

FarmUp, är en app utvecklad av det gotländska IT-företaget Rosenkvarn AB. FarmUp erbjuder närproducerat via mobilen genom att sammanföra lokala matproducenter med konsumenter. Deras app används redan idag på Gotland och i Stockholm, men där får producenterna själva paketera och leverera sina varor till de olika utlämningsställena.

– Vi är övertygande om att lokalproducerad mat är framtiden. Det som är unikt i det här samarbetet är att vi tillsammans erbjuder en helhetslösning inklusive logistik som underlättar för både producenter och konsumenter. Vi når även ut till en för oss ny marknad vilket känns spännande, berättar Michael Degirmen, VD på Rosenkvarn AB. 

Kyl-och Frysexpressen Nord AB är ett logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom tempererad logistik, framför allt norr om Dalälven. Bland kunderna finns idag alla stora detaljister inom dagligvaruhandeln och grossister inom restaurang och storkök. Strategin framåt är att även nå ut till mindre lokala producenter i Norrland. 

– Vi brinner för Norrland och vill att företagen där ska kunna nå ut till fler, vara konkurrenskraftiga och finnas kvar i bygden. Vi tror också på goda samarbeten. I det här samarbetet ansvarar vi för transport, omlastning, lagring och paketering. Faller detta väl ut finns möjlighet att ta konceptet längre norrut i Sverige också, säger Jon Widell, VD på Kyl- och Frysexpressen Nord AB.