"Kyl- och Frysexpressen Nord är vår samarbetspartner när det gäller butiksdistribution av livsmedel i hela Norrland"

Coop Logistik är kunder hos Kyl- och Frysexpressen Nord AB sedan 2010. För två år sedan tecknades ett nytt samarbetsavtal som stäcker sig fram till år 2030. Tillsammans har parterna utvecklat ett strategiskt partnerskap som bygger på goda relationer, förtroende, stabilitet och hög kvalitet. Innan samarbetet med Kyl- och Frysexpressen Nord AB inleddes skötte Coop Logistik all butiksdistribution i Norrland med egna lastbilar och terminaler. 2010 valde de att outsoursa företagets logistik och sökte en partner som kunde ta ansvar för helheten i Norrland och dessutom erbjuda samdistribution. Efter en urvalsprocess föll valet på Kyl- och Frysexpressen Nord AB.

– Anledningen att vi fick uppdraget tror jag är för att vi kan möta Coop Logistik på rätt nivå och leverera den helhetslösning de önskar. Vi är en pålitlig och stabil partner med en stark position i Norrland och ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som kommer både Coop och deras kunder till gagn. Vi har hittat ett fint samarbete där vi skapar bästa möjliga lösning tillsammans, säger Jon Widell, VD på Kyl-och Frysexpressen Nord AB.

Helhetsuppdraget innebär att Kyl- och Frysexpressen Nord hämtar varor på Coops plockterminaler i Mälardalen flera dagar i veckan för att sedan åka vidare Kyl- och Frysexpressens terminaler i Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå för omlastning. Där lastas varorna av, sorteras och distribueras sedan till Coops samtliga 169 butiker i Norrland – från Gävle i söder till Kiruna i norr. Till de allra flesta butiker sker leverans sex dagar i veckan. För att öka fyllnadsgraden i lastbilarna och minska antalet körda mil tillämpar Kyl-och Frysexpressen Nord samdistribution med livsmedel från andra stora detaljister där det är möjligt.

– Tillsammans med Kyl- och Frysexpressen Nord AB har vi utvecklat ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans ser till att Coops butiker, och därmed kunder, får varor levererade på ett smidigt och effektivt sätt. Vårt senaste gemensamma initiativ med att skapa en omlastningsterminal i Luleå är ett bra exempel på hur vi tillsammans skapar effektivitet samtidigt som vi ger utrymme för lokala förbättringar i varuförsörjningen, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik.