”Kyl- och Frysexpressen Nord transporterar 1,5 miljoner ägg i veckan till våra butiker och grossister i hela Norrland”

Norrlandsägg AB, eller Pelle & Lisa som dom hette tidigare, har varit kunder hos Kyl- och Frysexpressen Nord i mer än 20 år. I uppdraget ingår inhämtning av ägg hos producenter i Vindeln, Gottne, Umeå och Kalix och mellantransport till terminalerna i Sundsvall, Umeå och Luleå där omlastning sker. Slutligen distribueras ägg sex dagar i veckan från terminalerna i Östersund, Sundsvall, Umeå och Luleå till butiker och grossister runt om i hela Norrland. Varje vecka transporterar Kyl- och Frysexpressen Nord 1,5 miljoner ägg åt Norrlandsägg.

Ägg i långa rader på Kyl-och Frysexpressen terminal i Umeå


I slutet av 1980-talet grundade makarna Pelle och Lisa Sallin i Jämtland äggföretaget Pelle & Lisa. År 2015 tog familjeföretaget över producentkooperativet Norrlandsägg som hade sin bas i Västerbotten. Norrlandsägg AB har idag nio äggproducenter som varje vecka levererar 90 ton ägg till packeriet i Valne i Jämtland. Tillsammans har producenterna 300 000 höns. Produktionen kommer från besättningar med frigående hönor och hönor i ekologisk produktion. På packeriet tvättas, kvalitetkontrolleras och förpackas äggen och distribueras sedan vidare till butiker och grossister i hela Norrland. 

Norrlandsägg har en egen lastbil som de använder för att hämta upp ägg från producenterna närmast packeriet. Tidigare användes den bilen även för att distribuera ägg ut till företagets kunder. I takt med att företaget växt under åren och antalet kunder ökat och dessutom på flera platser runt om i Norrland räckte inte den egna transportkapaciteten till och man bestämde sig för att handla upp transporttjänsten.
Norrlandsägg har en egen lastbil som de använder för att hämta upp ägg från producenterna närmast packeriet. Tidigare användes den bilen även för att distribuera ägg ut till företagets kunder. I takt med att företaget växt under åren och antalet kunder ökat och dessutom på flera platser runt om i Norrland räckte inte den egna transportkapaciteten till och man bestämde sig för att handla upp transporttjänsten.

– Vi behövde en logistikpartner som kunde ta ett helhetsansvar och distribuera till alla våra kunder i Norrland flera dagar i veckan. Valet föll på Kyl- och Frysexpressen Nord AB. Det är smidigt för oss att ha en och samma leverantör som ansvarar för distributionen på samtliga orter. På så sätt blir logistikupplägget effektivt och vi undviker onödiga tomkörningar, berättar Ulf Hallberg, VD på Norrlandsägg AB. 

I Kyl- och Frysexpressen Nords uppdrag ingår inhämtning hos äggproducenter i Vindeln, Gottne, Umeå och Kalix, mellantransport till Sundsvall, Umeå och Luleå för omlastning samt distribution till butiker och grossister i hela Norrland från terminalerna Östersund, Umeå, Luleå och Sundsvall. Mellantransporten mellan Valne och Östersund görs med gaslastbil. 

– Vi har genomfört upphandlingar av transporttjänsten flera gånger under åren och hittills har Kyl- och Frysexpressen Nord alltid gått vinnande ur dem. De har inte det lägsta priset men har andra kvaliteter som vägt tyngre, exempelvis möjligheten att leverera en helhetslösning, säger Ulf Hallberg. 

Pontus Åslund är produktionsledare på Kyl- och Frysexpressen Nord i Östersund och den som har den dagliga kontakten och det operativa ansvaret för kundens transporter.

– Jag har funnits med i stort sett sedan samarbetet började, från början som lastbilschaufför och numera som produktionsledare, så jag och kunden känner varandra väl. Vårt uppdrag för Norrlandsägg är både spännande och utmanade där jag tillsammans med flera kollegor är inblandade för att leverera produktionslösningen. Det är ett stort förtroende som vi varje dag gör vårt bästa för att förvalta, säger Pontus Åslund. 

Butikerna har idag begränsad möjlighet att lagerhålla varor, så det är just-in-time principen som gäller. De kundordrar som läggs levereras ofta till butik redan dagen därpå. Kyl- och Frysexpressen Nord hämtar ägg på packeriet varje vardag och distribuerar ut till butiker runt om i Norrland upp till sex dagar i veckan. 

– Vi har ett väl fungerande samarbete med Kyl- och Frysexpressen Nord. De har förståelse för vår verksamhet och våra kunder och är enkla och trevliga att ha att göra med. De har dessutom ordning på sin fordonsflotta och kommer alltid med hela och rena fordon. Det är viktigt för oss som levererar livsmedel. Vi är väldigt nöjda, säger Ulf Hallberg.

Kyl-och Frysexpressen Nord transporterar 1,5 miljoner ägg i veckan på uppdrag av Norrlandsägg AB.