”Vi behöver en erfaren och kunnig samarbetspartner med förmåga, flexibilitet och resurser att ta ett helhetsgrepp över en större marknad”

Martin & Servera-gruppen är Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök. Från fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad flödar varje dag tusentals leveranser dag till restauranger, hotell och storkök runt om i Sverige. Sedan många år samarbetar Martin & Servera AB med Kyl- och Frysexpressen Nord när det gäller transport och distribution i Norrland. 

Jacop Willman är transportchef på Martin & Servera i Umeå. Han ansvarar för transporter från företagets lager i Umeå till kunder över hela Norrland. I rollen ingår ansvar för både de transporter som körs i egen regi och de som köps in från externa partners. Han hanterar och skriver avtal med transportföretagen och följer upp att produktionen fungerar som den ska. Han är även delaktig i revisionen av transportörerna. För att sköta den dagliga driften har han en trafikavdelning till sin hjälp.

– Vi ställer höga krav på de transportföretag vi samarbetar med. Vi behöver en partner med lång erfarenhet och kunskap inom livsmedelstransporter som har resurser, flexibilitet och förmåga att ta ett helhetsgrepp över en större marknad. Det är dessutom viktigt för oss att vi delar värderingar och har en gemensam syn på både våra kunders och medarbetares behov. Kyl- och Frysexpressen Nord är en sådan samarbetspartner, säger Jacop Willman. 

En annan del som är väldigt avgörande när Martin & Servera väljer samarbetspartners är hållbarhetsaspekten. De har som mål att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030. 

I dagsläget så har Martin & Servera i Umeå och Luleå 15 st lastbilar, varav en drivs av gas. Under hösten kommer det att levereras ytterligare 2 st gasbilar samt 1 ellastbil vilket är ett viktigt steg i deras omställningsarbete.

– Vi har tuffa krav internt, vilket även påverkar de företag vi samarbetar med. Vi behöver samarbetspartners som delar vår syn och vill vara med och bidra till våra mål. Där tycker vi att Kyl- och Frysexpressen är ute på en resa i rätt riktning. De arbetar även aktivt med sitt ledningssystem och har en person anställd för att enbart arbeta med hållbarhet. Det visar att de tar frågan på allvar och det är viktigt för oss, säger Jacop Willman. 

Kyl- och Frysexpressen Nord ansvarar för Martin & Serveras så kallade mellantransporter, från deras lager till terminaler runt om i Norrland. I vissa regioner ansvarar Kyl- och Frysexpressen Nord även för distributionen ut till slutkund. Så här ser upplägget ut idag.

Umeå – Sundsvall, Mellantransport samt distribution i Sundsvall.
Umeå – Östersund, Mellantransport.
Umeå – Luleå, Mellantransport samt distribution i delar av Norrbotten.
Umeå – Borlänge, Mellantransport.
Umeå – Gävle, Mellantransport.
Norrköping – Umeå, Mellantransport.

– Att transportera livsmedel ställer specifika krav. Kyl- och Frysexpressen Nord måste kunna hantera skiftande volymer, snabba förändringar och leverera till kund tidigt på morgonen. För att fortsätta att köra så klimatsmart som möjligt, trots de variationer som uppstår, krävs daglig transportplanering för att anpassa transporterna. Vi vill ju inte att de kör 10 bilar om lasten ryms i åtta, säger Jacop Willman.

För att nå sina klimatmål behöver Martin & Servera även få med sina kunder på hållbarhetsresan. Bland annat dialog kring alternativa leveranstider för att möjliggöra omställningen. Detta är ett arbete som görs i dialog med Kyl- och Frysexpressen Nord.

– Om vi exempelvis kan få leverera varorna på kvällen i stället för tidigt på morgonen ger det oss möjligheter att bättre nyttja fordonsparken och på så vis erbjuda mer klimatsmarta transportupplägg, säger Jacop Willman. 

Lars Lindholm är säljare på Kyl- och Frysexpressen Nord. Han har varit kundansvarig för Martin & Servera sedan han började i bolaget för fyra år sedan. 

– De är en kund som ställer höga krav på såväl kvalitet, leveransprecision och hållbarhet. Det gör att vi måste leverera på topp varje dag och parallellt jobba strategiskt för att utveckla affären långsiktigt. Det är en kund som utmanar både mig och övriga organisationen till att hela tiden bli bättre. Vi har ett gott och utvecklande samarbete och förstår och respekterar varandras möjligheter och utmaningar, säger Lars Lindholm.

– Jag är väldigt nöjd med vårt samarbete. Vi har en bra dialog, de visar en vilja att verkligen förstå våra behov och jag tycker att jag får gehör för en del svårare frågor. I vår bransch uppstår alltid saker som inte går att förutse. Det viktiga då är hur man hanterar det, och att man vidtar åtgärder för att det inte ska hända igen. Det tycker jag att Kyl- och Frysexpressen Nord gör på ett bra sätt, säger Jacop Willman.

På bilden, från vänster:

Andreas Sörman, transportplanerare Martin & Servera Logistik AB
Jacob Willman, transportchef, Martin & Servera Logistik AB
Magnus Stark, distrikschef Västernorrland, Kyl- och Frysexpressen Nord AB.
Patrik Rosenpärla, produktionsledare, Kyl- och Frysexpressen Nord AB