Tjänster

Kyl- och Frysexpressen erbjuder rikstäckande helhetslösningar inom tempererad logistik. Det innebär att vi varje dag, året runt, transporterar, lagrar och hanterar varor som behöver hålla en viss temperatur – hela vägen från dig till dina kunder. Vi har lång erfarenhet, god kunskap, effektiva processer samt fordon och lagerlokaler anpassade för just detta. Vi vågar därför säga att vi är experter på tempererad logistik.

Att få transportera och hantera tempererat gods är ett stort förtroende. Minsta störning i logistikkedjan kan få stora konsekvenser. Vi planerar därför våra transporter och lagringsuppdrag noggrant och utför dem med största omsorg. Vi kan hantera alla kylzoner och använder speciella frys- och kyllastbilar som säkerställer en obruten kylkedja under hela transporten. Våra chaufförer och terminalarbetare kontrollerar dessutom godsets temperatur vid hämtning, under lagring, vid hantering, under transport, samt vid om- och avlastning för att se till att den är korrekt.

I våra tempererade terminaler och lager i Sverige erbjuder vi flexibla och pålitliga lagerlösningar för alla typer av varor som kräver en temperaturreglerad miljö.

Till oss är alla med behov av tempererad logistik välkomna. Ingen kund är för stor eller för liten. Vi transporterar och lagrar åt alla aktörer inom livsmedelsbranschen, såväl stora detaljister som små lokala producenter.

Kontakta oss

Vi ser till att dina varor levereras till dina kunder
- i rätt tid och i rätt skick.