Turlistor

Kyl- och Frysexpressen har kompetens och utrustning att erbjuda skräddarsydda transport och logistiklösningar för de flesta behov inom dagligvaruhandeln. Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att uthålligt möte de högsta krav på kvalitetsstandard och kostnadseffektivitet. På rätt plats i rätt tid ingår i vårt serviceerbjudande som gäller från första kundkontakt till slutleverans.

Vi vill vara en pålitlig och attraktiv samarbetspartner till dig som kund