Vår värdegrund

Vår värdegrund fungerar som vår inre kompass och guidar oss i våra handlingar på arbetsplatsen och i relation till våra kunder, samarbetspartners och kollegor.
Vi kallar den ”Vårt vinnande beteende”.

Vår värdegrund består av fyra begrepp som utgår från grunden – Alla Alltid.
– Vi visar alltid respekt
– Vi tar alltid ansvar
– Vi är alltid engagerade
– Vi har alltid en positiv attityd

Tillsammans är vi framgångsrika.