Kvalitet

På Kyl- och Frysexpressen är kvalitet en hygienfaktor. Med kvalitet menar vi kvalitet i det interna arbetet, i relationen till våra kunder och partners samt i våra levererade produkter och tjänster. Vi håller vad vi lovar och försöker alltid överträffa våra kunders förväntningar.

För att vara en relevant och attraktiv samarbetspartner till våra kunder arbetar vi med ständiga förbättringar. Vi slår oss aldrig till ro utan ser till att alltid vara i rörelse – uppåt och framåt. Vi förstår hur viktig vår roll är i logistikkedjan och vilka konsekvenserna blir om något skulle gå fel. För att undvika att hamna där ser vi till att arbeta på ett strukturerat sätt.

Strukturerat arbetssätt

Att arbeta med tydliga processer ger oss möjlighet att jobba med ständiga förbättringar. Grunden i vår företagsstyrning bygger på tre delar.

Affärsdriv: Vi utgår från våra kunders behov i hela logistikkedjan. All utveckling av tjänster och tilläggstjänster utgår från att öka våra kunders konkurrenskraft och skapa värde för vår ägare.​

Processdriv: Med kunden i fokus jobbar vi med ständiga förbättringar i syfte att skapa effektiva ​och värdeskapande processer.

Resultatdriv: Vi ser till att ansvar för intäkter och kostnader finns långt ut i organisationen. Det gör vi för att skapa engagemang och förståelse kring vårt gemensamma arbete att skapa värde för både våra kunder, samarbetspartners och ägare.

ISO-certifiering

Vi är certifierade enligt ISO9001

Kvalitetspolicy
Kyl- och Frysexpressen Kvalitetspolicy

På Kyl- och Frysexpressen är kvalitet en hygienfaktor