VD har ordet

”Vi vill vara det naturliga valet för våra kunder och samarbetspartners när det gäller tempererad logistik i Sverige”

Kyl- och Frysexpressen Nord - Ledning - Jon Widell

När jag tittar i backspegeln är jag oerhört stolt över den resa vi gjort de senaste åren. 2015 var vi ett bolag som gick med 60 MSEK i förlust och nu de senaste tre åren har vi redovisat gröna siffror och varit lönsamma. Det skapar förutsättningar för oss att fortsätta att utveckla vår verksamhet som exempelvis att investera i nya fordon, bygga nya terminaler och genomföra förvärv. I och med att Kyl- och Frysexpressen Nord AB förvärvade Kyl- och Frysexpressen Mälardalen AB den 1 feb 2023, är vi nu en koncern som omsätter ca 1,3 miljarder kronor och sysselsätter ca 800 personer. Vi har skapat en väldigt bra plattform varifrån vi når hela Sverige och vi kommer att fortsätta att utveckla vårt erbjudande och växa inom 3PL- lösningar tillsammans med våra kunder.

Vi har tre ledstjärnor inom Kyl- och Frysexpressen som är hållbarhet, kvalitet och partnerskap. Jag vill gärna utveckla varför vi har valt dessa.

Hållbarhet: Vi har antagit utmaningen att köra våra transporter på 100 % förnybara drivmedel senast 2027. Det är en tuff målsättning, men också helt nödvändig och en överlevnadsfråga för oss som bolag. Omställningen mot en fossilfri fordonsflotta pågår och från och med 2023 växlar vi upp tempot rejält.

Kvalitet: Vår viktigaste uppgift är att hålla våra kundlöften och leverera våra kunders varor i rätt tid, till rätt plats och i rätt skick. För att lyckas med det har vi engagerade och kunniga medarbetare men också ett kvalitetsledningssystem med verktyg och processer som hjälper oss att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

Partnerskap: Vi har slagit fast en ambitiös tillväxtplan för de kommande fem åren, som innebär att vi ska in på nya geografiska marknader och tjänsteområden. För att nå dit krävs långsiktiga relationer och partnerskap med våra kunder och samarbetspartners. För mig innebär partnerskap att det finns förtroende, tillit och en vilja att utvecklas tillsammans mot gemensamma mål. Tillsammans blir vi framgångsrika.

Arbetet som väntar framöver, känns både spännande och utmanande. Jag ser fram mot att tillsammans med våra medarbetare göra den här resan, utvecklas tillsammans med våra befintliga kunder och välkomna både nya kunder och medarbetare till vårt företag.

Nu är det full fart framåt som gäller.

Umeå i september 2023

Jon Widell
Koncernchef, Kyl- & Frysexpressen

Vi levererar lösningar inom tempererad logistik - varje dag, året runt