Tempererade transporter

Vi erbjuder transporter av tempererat gods, både kyltransporter och frystransporter. Transporterna utförs som fjärrtransporter, distributionstransporter eller hemleveranser.

Kyl och Frysexpressen - Götgatan - Mälardalen - Globen

En fjärrtransport innebär transporter av lite större godsvolymer, oftast längre än 20 mil, mellan två logistikterminaler. Dessa transporter sker oftast nattetid. Våra fjärrtransporter går oftast mellan vår terminal i Årsta till terminalerna i Sundsvall, Östersund, Umeå eller Luleå och tillbaka, alternativt från Årsta och söderut i landet. Fjärrtransporterna hos Kyl- och Frysexpressen planeras och styrs från transportledningen i Sundsvall.

En distributionstransport går från någon av våra terminaler ut till livsmedelsbutiker, restauranger, skolor och äldreboenden runt om i landet. Dessa transporter går oftast tidigt på morgonen för att vara ute hos våra kunders kunder under förmiddagen.
 
För att minska vår egen och våra kunders påverkan på miljön och utföra våra transporter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, använder vi oss av samlastning i de fall det går. Det innebär att vi kör flera olika kunders gods i samma lastbil för att både hålla ner kostnaden och spara på klimatet. Det kan också innebära att vi lastar flera olika temperaturzoner i samma lastbil. Detta gör det enklare för oss att planera körningarna och öka bilarnas fyllnadsgrad. Vi arbetar också för att fylla returbilarna med olika typer av gods för att undvika tomkörningar.

Våra erfarna transportledare har god lokalkännedom och gör sitt yttersta för att hitta så kostnadseffektiva och klimatsmarta transporter som möjligt för dig som kund. Våra chaufförer tar sig fram i alla väder och väglag och ser till att leverera ditt gods i rätt skick, till rätt plats och i rätt tid. 

Är du intresserad av en tempererad transport?

Kontakta oss

Meny

Drivmedelstillägg

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”T08SÅ13” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Aktuellt DMT, Kyl- och Frysexpressen Nord AB, Maj 2024.
8,6%*
*) Kundunika DMT-lösningar förekommer

Tempererade transporter